Dansk Forening for Industriens Patent og Varemærkespecialister

DIP varetager industriens patent- og varemærkespecialisters interesser i Danmark.

Læs DIPs høringssvar og andre offentligt tilgængelige dokumenter eller - hvis du er DIP-medlem - log ind og se referater, meddelelser til medlemmer, mm.

  • Hvad er DIP?

DIP er forkortelsen for Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister, på engelsk Association of Danish Industrial Property Executives og varetager industriens patent- og varemærkespecialisters interesser i Danmark.

DIP varetager også sine medlemmers interesser i Danmark og Europa gennem medlemsskabet af FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle" på fransk, "Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure" på tysk og "European Federation of Industrial Property Agents in Industry" på engelsk).

DIP holder jævnlige medlemsmøder for medlemmer og evt. andre interesserede i immaterialretsbranchen og varetager deres netværk.